Witamy

Znajdujesz się na oficjalnej stronie Fundacji Innowacyjnej Edukacji Społecznej Sensu@. Sensum w języku łacińskim znaczy świadomość i naszą misją jest właśnie poszerzanie świadomości społecznej. A ponieważ robimy to za pomocą nowoczesnych technologii zmieniliśmy ostatnią literę tego słowa zamieniliśmy na “małpę” symbol internetu i komunikacji elektronicznej. Zajmujemy się szeroko pojętą edukacją społeczną, ale nie znajdziesz u nas wykładów ani kursów.  Naszą pasją jest tworzenie aplikacji komputerowych i właśnie to robimy. Choć Fundacja Sensu@ zajmuje się działalnością odpłatną pożytku publicznego to zysk nigdy będzie naszym priorytetem. Nie tworzymy komercyjnych produktów nakierowanych na bezrefleksyjną rozrywkę. Zamiast tego staramy się promować idee prospołeczne za pomocą nowoczesnych środków przekazu. Zawierać pożyteczne przesłanie w atrakcyjnej formie. Bawiąc uczyć. Wiele idei społecznych silnie związanych jest z określonymi opcjami politycznymi i nurtami ideologiczne, ale w naszej Fundacji odcinamy się wszelkich podziałów. Wierzymy, że istnieje uniwersalne dobro społeczne, o które można dbać bez względu na osobiste poglądy i polityczne sympatie. W naszej Fundacji dostrzegamy pozytywne inicjatywy po każdej ze stron debaty politycznej. Wierzymy, że można pogodzić ze sobą patriotyzm i tolerancje, wolność jednostki z dbałością o sprawiedliwość społeczną.         Google+